litt om oss
Nordic Racking Group
Proaktiv
Vi skal være i forkant, tidlig ute og heller stille et spørsmål for mye enn et for lite.
Engasjerende
Vi skal gå løs på kundenes innredningsutfordringer med et engasjement som smitter.
Ansvarlig
Vi skal være til å stole på og alltid velge kvalitetsløsninger som er sikre og samtidig skånsomme for miljøet.
OM NRG
Din personlige ekspert på lagermiljøet
Nordic Racking, tidligere F&O Reolsystem har i mer enn tretti år ment at den menneskelige dimensjonen i relasjonen mellom kunde og leverandør er veien til høy kvalitet på rådgiving og salg av innredning.
Vi tilbyr rådgivning og salg av reolsystemer i hele landet. Med personlig oppfølging og kundebehandling i særklass, leverer vi kvalitetsløsninger du trenger.
Vi har tre kjerneverdier som forplikter oss og inspirerer oss til å yte vårt beste for kundene våre.
Historie og milepæler
Dette har skjedd
Fagerhaug & Olstad AS etablert i Trondheim
Fagerhaug & Olstad AS ble etablert i Trondheim i 1991 som en fusjon mellom Kjell Olstad AS (etablert 1981) og Hov Dokka Trondheim/Håkon Fagerhaug AS (etablert 1989).
1991
Forhandler som ble størst i Midt-Norge
I denne perioden ble Fagerhaug & Olstad med deres avdeling for reolsystemer markedsleder i Midt-Norge gjennom deres tilstedeværelse med salgskontorer i Trondheim, Bodø og Tromsø.
1995-2013
F&O Reolsystem ble skilt ut som eget selskap
Terje Danielsen kom fra Adm.dir stilling i Constructor inn som partner i F&O og på kort tid ble det opprettet salgskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Ålesund.
2014
Tildelt rammeavtale med Forsvaret
Fagerhaug & Olstad m/ F&O Reolsystem ble etter nøye kriterier tildelt rammeavtalen med Forsvaret for lager- og verkstedinnredning.
2016
F&O Reolsystem blir Nordic Racking Group
F&O Reolsystem har vokst ut fra å være et møbelkonsern med en reolavdeling til å bli en av landets ledende leverandører av lagersystemer. Nordic Racking Group representerer bedre våre løsninger og ambisjoner.
2019
En av Europas ledende reolprodusenter
Dette er AR Racking
Om AR Racking
AR Racking er ledende i sin bransje og med kjennetegn som inkluderer innovasjon, dyktighet og service av høy kvalitet.
Arbeidet er ikke begrenset til bare design og produksjon av de mest egnede lagringsløsningene for kundene, men vi tilbyr også omfattende prosjekteringstjenester.
Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet til markedet, et resultat av stadig teknologisk utvikling utført ved et fullstendig automatisert produksjonsanlegg og eget forsknings- og utviklingssenter. En spesialisert tjeneste som dekker alle installasjonsfaser er også inkludert.
Vi har alle ansvar for miljøet
Sammen kan vi ta grønnere valg
Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.
Vi stiller meget sterke krav til våre fabrikker og samarbeidspartnere. Våre fabrikker er stort sett del- eller helautomatiserte og energioptimaliserte. Flere av våre fabrikker er også selvforskynt med fornybar energi.
Vi transporterer alltid fulle biler når vi bestiller varer og velger alltid den beste reiseveien for miljøet, selvom det noen ganger koster litt mer. Vi har også fokus på gjenbruk av brukte reolkomponenter.
Spør oss gjerne om brukte reoler neste gang du skal kjøpe ny lagerinnredning, da sparer du penger og er med på å bidra for miljøet.
Finn din kontaktperson
Våre ansatte
Mats Danielsen
Country Manager / Partner
Ronnie Pedersen
Distriktsansvarlig Vestlandet
Terje Danielsen
Senior Prosjektleder
Lars K. Jacobsen
Distriktsansvarlig Rogaland
Tage Bjerkeli
Logistikkansvarlig
Ole Martin Wikstrøm
Reolkontrollør / Service / Montasje
Oddmund Giske
Salg Møre og Romsdal
Magne Engen
Teknisk support / Leder sikkerhetsavd.
Inger Olsen
Leder faglig backoffice
Ole-Martin Snortheim
Lagerspesialist/Key Account
Kim-Arne Tveit
Lagerspesialist/Key Account
Ruben Pedersen
Lagerspesialist/Key Account
Mateusz Bartosiewicz
Service/Montasje
Mål med HMS-arbeidet
Våre HMS-mål og underliggende rutiner er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte.
Arbeidet med intern-kontroll av HMS skal vektlegges på lik linje med annet viktig arbeide og synliggjøres og innarbeides i budsjetter, økonomiplan og virksomhetsplan.
NRG AS vil sikre et godt arbeidsmiljø ved å forebygge ulykker, fysisk og psykiske miljø- og helseskader. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder. Vi vil øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse.
Vårt HMS-arbeid skal til enhver tid følge de gjeldene lover og forskrifter.
Vi vil integrere vår miljøpolitikk som en naturlig del av vårt HMS-arbeide.
Miljøpolitikk
I forbindelse med Miljøfyrtårnsarbeidet er følgende miljøpolitikk vedtatt:
NRG ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift. Vi ønsker gjennom våre innkjøp å påvirke produsentene til å sette fokus på tilgang til produkter som belaster miljøet i minst mulig grad.
Vi skal:
Øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse
Stille miljøkrav til våre produsenter og leverandører
Være rådgiver for våre kunder til valg av ”grønne produkter”
Fokusere på og redusere eget ressursforbruk
Sørge for avfallssortering og minimere avfallsmengde
Integrere vår miljøpolitikk som en naturlig del av vårt HMS-arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring.