Mobile pallereoler
Lagring av paller
Mobile pallereoler

Mobile pallereoler gir deg tilnærmet dobbel kapasitet på lageret eller frigjør masse plass til annet formål – mobile reoler vil også være med på å redusere dine byggekostnader når du kan nedskalere størrelsen på bygget.

Mobile vogner kan innredes med pallereoler, grenreoler eller dekkreoler, vi har også gjort løsninger for stålruller, lagring av biler og båter.

Færrest mulig truckganger
Med mobile reoler kan du minimere antall truckganger, og arealet på lageret kan derfor utnyttes maksimalt. Våre mobile reolsystemer passer derfor svært godt der kravet til tilgjengelighet er noe lavere og behovet for lagringstetthet er høyt, som i dekklager, arkiv og kjøle- og fryselager.
Enkel håndtering
De mobile reolene flyttes sideveis og lar lagringsplassen utnyttes maksimalt. Vognene i de mobile reolene betjenes individuelt og har en forhåndsbestemt avstand slik at vogner og gods ikke kolliderer med hverandre. En jevn fordeling av motorer i hver vogn sikrer at bevegelsen balansert uavhengig av lengden på reolen. Du betjener systemet med en fjernkontroll på trucken eller med et enkelt trykk på en knapp. Systemet er tilgjengelig med elektrisk og manuelt drevne vogner. De manuelt drevne vognene kan håndteres opp til en lengde på ca 10 m og laster opp til ca 10 tonn.
For en sikker arbeidsplass
De mobile reolene har høy innebygget sikkerhet og alle arbeidsganger er beskyttet av fotoceller. Fotocellene plasseres under vognene, i forkant av vognene og ved behov. Det høres også et lydsignal i forbindelse med kjøring av vogn. Etter stengetid / om natten kan vognene stille seg i nattmodus, dvs. med en jevn fordeling av avstand mellom alle vognene.
fornøyde kunder som definerer oss
Hør det fra våre kunder
Når du velger Nordic Racking Group skal du være trygg på at du samarbeider med en stor og seriøs aktør. Her kan du lese mer om noen av våre mange fornøyde kunder.
FÅ HJELP AV EN LAGER-EKSPERT
Prat med oss i dag og få et prisoverslag på ditt neste lagerprosjekt.