Reolkontroll - Lagersikkerhet - Nordic Racking Group
Reolkontroll_forside

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid

Reolkontroller - Sikkerhet på lageret

I henhold til Norsk Standard – NS EN 15635 : 2008 er alle brukere av reolsystemer forpliktet å ha en fortløpende kontroll av sine reolsystemer. Standarden gjelder for reoltypene pall-, småvare-, dypstablings- samt grenreoler. Denne kontrollen kan du gå selv på eget lager – gjerne etter opplæring eller deltakelse på et av våre kurs.

I tillegg til den kontinuerlige kontrollen, skal det i henhold til Norsk Standard utføres en periodisk kontroll hver 12 måned.

Den periodiske kontrollen skal følges opp med en tilstandsrapport som beskriver hvilke deler som må byttes ut og andre korrektive tiltak som må gjøres. Reolanlegget skal etter at de påpekte avvikene i tilstandsrapporten er utbedret, være i overensstemmelse med kravene som framgår av NS – EN 15635. Flere kunder viser gjerne frem sertifiseringen som sier at «lagerets helse» da er ihht standarden. Denne må gjerne henge godt synlig.

En reolkontroll og kontinuerlig tilsyn skal gjøres for å skape et sikkert arbeidsmiljø, og for å sikre både materiell og personer mot skade.

Vårt fokus ved gjennomføring av kontrollene er at disse også skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS arbeid. Ønsket er at våre kontroller blir ett verktøy for å forebygge skader på medarbeidere, innredning og varesortiment. Vi har gode erfaringer på dette fra andre rammeavtaler. Vi avdekker ikke bare skader på innredning, men også feil lagring i reolene.

Årlig eller halvårlig inspeksjon

Tegn reolkontrollavtale med Nordic Racking

  • Fast årlig eller halvårlig reolkontroll
  • Tilgang på skaderapport med en gang
  • Få tilbud på og gjennomfør rask utbedring
  • Få signert sluttprotokoll hvor det går frem at at reolene er reparert og etterkontrollert iht. krav og spesifikasjoner beskrevet i NS EN-15635:2008. Sluttprotokolldokumentet inkorporeres i bedriftens HMS system.

Alle skader og rapporter tilgjengelig

Reolkontrollsystem i skyen

  • Rollebasert tilgangskontroll til dine lager/varehus
  • Søkbart, oversiktlig og direkte tilgang etter rapport
  • Følg skadens historikk fra rapportert til utbedret
  • Se utbedringsoverslag i systemet og bestill
  • Historikk og se forbedring over tid

Hvorfor du skal velge

Nordic Racking

Nordic Racking representerer AR Racking, som er ledende i den industrielle lagringsbransjen, og kjennetegnet er innovasjon, fortreffelighet og kvalitetsservice.

Raskest levering

Nordic Racking er i verdensklasse når det gjelder leveringstid på medium- og store prosjekter.

Vi gjør det lille ekstra

Våre lagerspesialister er din personlige rådgiver og vi strekker oss alltid litt ekstra for våre kunder og deres prosjekter.

CE- og kvalitet

Våre produkter er selvfølgelig CE-merket og tilfredstiller alle krav til produksjon i EU.

Landsdekkende

Vi har salgskontorer i hele landet og kan realisere dine prosjekter uansett lokasjon.
Ta sikkerheten på lageret på alvor - Tegn reolkontrollavtale med oss