Cooling Partner, Drammen - Nordic Racking Group

Cooling Partner, Drammen

Cooling Partner AS er et 3PL selskap som tilbyr kjøl- frys- sval- og tørrlager. Selskapets totale lagrings kapasitet på frys- kjøl- sval og tørrlager er på 25.000 palleplasser fordelt på 12.000 m2. Nordic Racking har vært leverandør til Cooling Partner i mange år, og når de i 2018 bestemte seg for å utvide med et nybygg leverte vi 3 stk mobile anlegg fordelt på 2 ulike rom. Vognene kjører både i frys- og kjøl.

Denne artikkelen blir oppdatert når anlegget offisielt åpner høsten 2019.

Client :

Cooling Partner AS

Date :

31. juli 2019

Rating :