Eget lager/showroom, Hønefoss - Nordic Racking Group

Eget lager/showroom, Hønefoss

På vårt eget lager på Hønefoss har vi installert et lite, men svært plassbesparende mobilt pallereolsystem med 5 doble vogner i tillegg til stasjonære. På plassen foran det mobile anlegget har vi et varetorg for mottak av varer og palletering/pakking av varer som skal ut.

I tillegg til pallereoler har vi en grenreol for lengre gods.

Client :

F&O Reolsystem, nå Nordic Racking Group

Date :

31. mai 2019

Rating :