Norsk Polarinstitutt, Antarktis - Nordic Racking Group

Norsk Polarinstitutt, Antarktis

F&O fikk en spennende leveranse av reoler til Norsk Polarinstitutts forskningssenter Troll i Antarktis. Leveransen består av grenreoler for utendørs bruk med spesiell forankring til bakken. Vi leverer tilpassede løsninger til dine behov!

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis.

Client :

Norsk Polarinstitutt

Date :

31. mars 2019

Rating :