REOLKONTROLL
Superenkel reolkontroll. I skyen.
Mottar du fortsatt reolkontroller på papir? Med tjenesten CTRL får du et komplett system for årlige reolkontroller som lagrer alle dine data i skyen.
Raskt
Enkelt
Tilgjengelig
REOLKONTROLLAVTALE
Om du ikke har en reolkontrollavtale i dag – burde du tegne en med oss.
Den årlige reolkontrollen
I henhold til Norsk Standard – NS EN 15635 : 2008 er alle brukere av reolsystemer forpliktet å ha en periodisk kontroll av sine reolsystemer hver 12 måned. Standarden gjelder for reoltypene pall-, småvare-, dypstablings- samt grenreoler.
Daglig leder er ansvarlig
Som eier eller daglig leder i en bedrift kan du selv holdes ansvarlig om det skulle skje en ulykke på lageret – og du ikke kan dokumentere at du har ettersyn av reolene ihht NS EN 15635 : 2008.
Gi de ansatte god lagervett
Vårt fokus ved gjennomføring av reolkontroller er at disse også skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS arbeid. Det skal bli et verktøy for å forebygge skader på medarbeidere, innredning og varesortiment. Vi avdekker ikke bare skader på innredning, men også feil lagring i reolene.
Sertifiserte reolkontrollører
Vi har utdannet og sertifisert reolkontrollører i mange år for denne type kontroller basert på mange års erfaring med ulike reolkonstruksjoner. For å sikre innredningen mot å komme i en slik forfatning at den kan være farlig for personalet, vil en NS EN-15635:2008 avtale være et godt hjelpemiddel.
FUNKSJONER
Dette er noen av nøkkelfunksjonene
Oppdaterte tegninger
Alltid oppdatert lagerlayout tilgjengelig i systemet. Når det settes opp nye reoler oppdateres tegningene.
Inventarregister
Alle informasjon om dine reoler blir registrert med sine respektive reolnr ihht til romplassering og tegning.
Følg skaden til det blir utbedret
Alle avvik tildeles et unikt nummer fra det blir registrert, du kan se om det er bestilt utbedring eller når det ble utbedret.
Støtte for flere lagre
Sentralt i CTRL er muligheten til å opprette flere lokasjoner. 1, 50, 100 eller 500 lokasjoner – alt tilgjengelig fra ett system.
Rapportene gjøres digitalt
Kontrollører bruker vår programvare på tablet, dette gir oss sikker lagring – og det gir deg tilgang på rapport umiddelbart etter endt reolkontroll.
Rollestyrt tilgang
Det kan også gis tilganger til ledere på ulike nivåer. Det betyr at lagersjefen kan hente ut skaderapportene for sin lokasjon, mens eiendomssjefen kan ha tilgang til relevant statistikk for alle lokasjoner.
Hør det fra våre kunder
“– Målet vårt var å få bedre kontroll, og det har vi fått med «CTRL». Dette er et kvantesprang innen reolkontroller. Alle skader som oppstår på våre reolsystemer blir nå rapportert inn i systemet digitalt, slik at de blir identifisert og utbedret fortløpende.”
Rune Braathen
Teknisk sjef, Løvenskiold Eiendom